Stari rotovž

Nekdanja mestna hiša je najmarkantnejša stavba Mestnega trga iz 16. stol. To je bil sedež predstavnikov javnega loškega življenja, z mestnim sodnikom na čelu. Na pomembno mesto v zgodovini nas na vsakem koraku opozarjajo slikarski in arhitekturni elementi stavbe. Portal, veža in vrata so še gotski, arkadno dvorišče pa je renesančno. Ko so stavbo leta 1972 restavrirali, so se na fasadi prikazale baročne freske, slike stebrov, cvetlic in raznih figuralnih detajlov.

The old townhall

 The former town hall is the most prominent 16th century building in the town square. It was the seat of all representatives of public life in Škofja Loka, presided over by the town judge. The painted and architectural elements of the building indicate at every turn the important role it played in history. The gate, hall and doors are still Gothic, while the courtyard lined with arcades is Renaissance in style. During the renovation of the building in 1972, Baroque frescoes, column and floral paintings and details of various figures were uncovered on the facade.

 

Altes Rathaus

 Das ehemalige Rathaus aus dem 16. Jahrhundert ist das markanteste Gebäude auf dem Stadtplatz. Das war der Sitz der Vertreter des öffentlichen Lebens in Škofja Loka und des Stadtrichters. An seine bedeutende Rolle in der Geschichte der Stadt erinnern uns die malerischen und architektonischen Elemente des Gebäudes. Das Portal, der Hausflur und die Tür sind noch gotisch, während der Arkadenhof aus der Renaissance stammt. Seit der Restaurierung im 1972 sieht man an der Fassade barocke Fresken, bemalte Säulen, Blumen und verschiedene andere figurative Details.

 

 

4: Stari rotovž

 Jurček, Jakec in Janž, trije mestni pobalini, so v rotovž prišli, da bi sodnika Petermana prepričali, naj h kosilu zavije mimo Homanove hiše, kjer ga čaka slikar Ivan Grohar, s katerim imata neporavnane račune. V rotovžu pa je danes zelo pestro, že ob vhodu se ljudi kar tare, saj je nekdo sprožil govorico, da je prišel na obisk slavni pisatelj in poslanec na Dunaju Ivan Tavčar. Staro in mlado nosi izvode njegovih knjig v upanju na podpis častitljivega možakarja in prav nič ne pomaga, da pri vhodu stoji stražnik, ki ljudi prepričuje, da pisatelja v rotovžu ni.

»Kdaj pa pride?« sprašujejo ljudje, »recite mu, da pride ven!« »Videli smo ga, ko je prišel.« »Skupaj z ženo!« »S Franjo!« »Ne, Franje ni bilo.« »A je že tukaj?« »Kdaj pa pride?«

Stražnik zmajuje z glavo in skomiga, ne vedoč, kaj naj stori. Jurček, Jakec in Janž se med koleni hlač in kril prebijejo naprej, izkoristijo njegovo zmedo in smuknejo skozi vrata. Notri je cel kup gospodov in dam in vsi so zelo zaposleni, sem ter tja tekajo s kupi papirja v rokah, od vrat do vrat, ki se odpirajo in zapirajo, kot bi povsod vlekel prepih, in trem mestnim pobalinom se od vrveža skoraj zvrti.

»Nihče nima lasulje!« obupano vzklikne Jurček.

Tedaj pa zaslišijo glas gospodinje, ki po hodniku teče za debelim človekom v spodnji majici s srajco v rokah.

»Gospod sodnik! Gospod Peterman! Vaša milost!«

Človek se obrne in gospodinja si vije roke.

»Pravijo, da so gospod poslanec krenili že iz Medvod.«

»Že iz Medvod,« osuplo reče sodnik.

Vsi trije skočijo v njegovo smer.

»Gospod,« »sodnik,« »Peterman!« »V Homanovi hiši vas pričakuje slikar Ivan Grohar.«

»Nimam časa,« zarobanti sodnik in srajco potisne v roke gospodinji.

»Pravi, da ste mu ostali dolžni za ženin portret.«

To pa sodnika vendarle zbode.

»No, no, nikar tako naglas.«

Premakne se k pobalinom in Jurček mu pove, za kaj gre.

»Če greste do slikarja, bo slikar naslikal kaščo, mi pa bomo od kaščarja izvedeli, kam je njegov stari prapraded zakopal graščakov ukradeni zaklad!«

Sodniku se takoj posveti.

»Aha! Pobje, vi boste tole srajco nesli k nunam gor na grad, da mi jo zlikajo, pa takoj, pri priči in pod nujno,« in nato se obrne h gospodinji, »vi pa ljudem zunaj povejte, da bova z gospodom pisateljem in poslancem Tavčarjem čez dobro uro obiskala gospoda slikarja Groharja v Homanovi hiši, pa naj počakajo do tedaj, če jih je volja.« Za trenutek pomisli, »in še županu bi lahko šel kdo sporočit.«

Jurček, Jakec in Janž se spogledajo, spulijo gospodinji srajco iz rok in odvihrajo ven, preden bi jih še kaj doletelo.

 

4: The old town hall

 Jurček, Jakec and Janž, three city rascals, have come to the town hall to persuade Judge Peterman to have his lunch at Homan’s house, where the artist Ivan Grohar is waiting for him, hoping to settle their unfinished business. The town hall is very busy today, a crowd is surrounding the entrance because someone has started a rumour that the famous writer and member of the Viennese parliament Ivan Tavčar is here for an official visit. The young and the old are carrying copies of his books in the hope that the famous man will give them his autograph, and they pay no attention to the guard at the entrance who tries to convince them that the writer is not even there.

 “And when is he coming?” the people ask. “Tell him to come out!”. “We saw him go in, together with his wife”. “With Franja!”. “No, he came alone, without Franja”. “Is he here yet, and when is he coming?”

 The guard shakes his head and shrugs his shoulders, not knowing what to do. Jurček, Jakec and Janž make their way through the mass of skirts and trousers, take advantage of the guard’s confusion and slip through the door. Inside there are a lot of men and women, who all look very busy, running back and forth with stacks of paper in their hands, opening and closing doors as they go, creating a powerful draught in their wake, and the three city rascals almost feel dizzy from the commotion.

“Nobody is wearing a wig!” says Jurček in despair.

At that moment, they hear the housekeeper running down the hallway, following a fat man in a vest holding his shirt in his hands.

“Your honour! Judge Peterman! Your honour!”

The man turns, and the housekeeper wrings her hands.

“They say the honourable member of parliament has already left Medvode.”

“Already left Medvode,” gasps the judge.

All three leap in his direction.

“Honourable, judge, Peterman!” “The artist Ivan Grohar is waiting for you at Homan’s house.”

“I don’t have time for this,” growls the judge, thrusting his shirt into the housekeeper’s hands.

“He says you still have to pay him for your wife’s portrait.”

This stings the judge.

“Now, now, not so loud.”

He walks up to the three rascals and Jurček explains what it is all about.

“If you go to the artist, he will paint the granary, and the caretaker of the granary will tell us where his great-great-grandfather buried the treasure.”

The judge grasps the situation at once.

“Very well! Boys, you take this shirt to the nuns up at the castle so they can iron it for me, right away.” He then turns to the housekeeper. “And you tell the people outside that we will be visiting the artist Ivan Grohar at Homan’s house in an hour with the writer and member of parliament Ivan Tavčar, and they can wait there until then if they want to.” He thinks for a moment, then adds “Someone should also notify the mayor.”

Jurček, Jakec and Janž look at each other, grab the shirt from the housekeeper’s hands and run outside before another task comes their way.

 

 4: Altes Rathaus

 Jurček, Jakec und Janž, drei Buben aus der Stadt, sind ins Rathaus gekommen, um Richter Peterman zu überreden, auf dem Weg zum Mittagessen vorbei an Homan Haus zu gehen, wo der Maler Ivan Grohar auf ihn wartet, in der Hoffnung, ihre unerledigten Angelegenheiten zu regeln. Im Rathaus ist heute viel los, eine Menschenmenge umgibt den Eingang, weil jemand das Gerücht in die Welt gesetzt hat, dass der berühmte Schriftsteller und Abgeordneter Ivan Tavčar zum Besuch hier ist. Jung und Alt bringen Exemplare seiner Bücher in der Hoffnung, dass der ehrwürdige Mann ihnen ein Autogramm gibt. Der Wachmann am Eingang versucht sie davon zu überzeugen, dass der Schriftsteller gar nicht anwesend ist, aber die Menge beachtet ihn nicht.

"Und wann kommt er?" fragen die Leute, "sagen Sie ihm, er soll rauskommen!" "Wir haben ihn reingehen sehen." "Zusammen mit seiner Frau!" "Mit Franja!" "Nein, er ist alleine gekommen, ohne Franja." "Ist er schon da?" "Wann wird er kommen?"

Der ratlose Wachmann schüttelt den Kopf und zuckt mit den Schultern. Jurček, Jakec und Janž bahnen sich einen Weg durch das Gedränge von Röcken und Hosen, nutzen die Verwirrung der Wache aus und schlüpfen durch die Tür. Drinnen sind eine Menge Damen und Herren, die alle sehr beschäftigt aussehen. Sie laufen mit Papierstapeln in der Hand hin und her, von Tür zu Tür, die sich öffnen und schließen, als ob überall ein starker Luftzug herrsche. Den drei Buben wird von dem Trubel fast schwindelig.

"Niemand trägt eine Perücke!" schreit Jurček verzweifelt.

In dem Moment hören sie eine Hausfrau, die im Flur einem dicken Mann im Unterhemd hinterherläuft. In seinen Händen hält der Mann ein Hemd.

"Herr Richter! Herr Peterman! Euer Ehren!"

Der Mann dreht sich um, und die Haushälterin ringt die Hände.

"Es heißt, der ehrenwerte Abgeordneter habe Medvode bereits verlassen."

"Medvode bereits verlassen,"wiederholt der Richter verblüfft.

Alle drei springen in seine Richtung.

"Ehrenwerter," "Richter," "Peterman!" "Der Maler Ivan Grohar erwartet Sie im Homan Haus."

"Ich habe keine Zeit," brüllt der Richter und drückt der Hausfrau sein Hemd in die Hand.

"Er sagt, Sie müssen ihn noch für das Porträt Ihrer Frau bezahlen."

Dem Richter ist es peinlich.

"Na, na, nicht so laut."

Er geht auf die Jungen zu und Jurček erklärt ihm, worum es geht.

"Wenn Sie zu dem Maler gehen, wird der Maler den Getreidespeicher malen, und wir erfahren von dem Speicherverwalter, wo sein Ururgroßvater den Schatz vergraben hat."

Der Richter begreift die Situation sofort.

"Also gut! Jungs, ihr bringt dieses Hemd zu den Nonnen da oben ins Schloss, damit sie es für mich bügeln können, aber auf der Stelle und sofort," dann wendet er sich an die Hausfrau, "und du sagst den Leuten draußen, dass wir in einer Stunde mit dem Schriftsteller und Abgeordneten Tavčar, den Maler Grohar im Homan Haus besuchen werden, und dass sie bis dahin warten sollen, wenn sie lust dazu haben." Er denkt kurz nach, "jemand sollte auch den Bürgermeister benachrichtigen."

Jurček, Jakec und Janž sehen sich gegenseitig an, nehmen der Hausfrau das Hemd aus der Hand und entfernen sich stürmend, bevor weitere Aufgaben auf sie zukommen.

  


Zgodba / Story / Geschichte: Jasmin B. Frelih

 

Zgodba in prevodi so nastali s finančno podporo Evropske unije. Za vsebino sta odgovorna Rozamunda, s. p. in Turistično društvo Škofja Loka in jih nikakor ni mogoče šteti za mnenje Evropske unije in organov programa Adrion.

 

 

V BLIŽINI

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...