Šola

O mestni šoli za dečke pričajo listine že iz leta 1271, za deklice pa so imele šolo klarise v 14. stol. Vendar pa je imela Škofja Loka vsaj od leta 1538 šolsko poslopje v bližini cerkve sv. Jakoba. Leta 1627 je starološki graščak Mihael Papler podaril šoli stavbo poleg župne cerkve, o čemer priča še danes na pročelje vzidana kamnita plošča, na kateri v prevodu piše: Bogu v čast, tej domovini in njeni mladini v korist je to šolo osnoval plemeniti gospod Mihael Papler iz Stare Loke v letu 1627.

School

Documents from 1271 already attest to the existence of a city school for boys, while the first schools for girls were founded by the Order of the Clarisses in the 14th century. In Škofja Loka there was a school building next to the church of St. Jacob at least since 1538. In 1627, the castellan of the Old Town of Škofja Loka, Mihael Papler, donated a building next to the parish church to the school, on the front of which was carved a stone tablet that read in translation: For the honor of God and for the benefit of this country and its youth, this school was founded in 1627 by the honourable Mr. Mihael Papler from Old Loka.

 

Alte Schule

Urkunden aus dem Jahr 1271 bezeugen eine Stadtschule für Jungen. Im 14. Jahrhundert führten Klarissen eine Mädchenschule ein. In Škofja Loka stand seit mindestens 1538 ein Schulgebäude in der Nähe der St. Jakobskirche. Im Jahr 1627 spendete der Schlossherr aus Stara Loka Michael Papler der Schule ein Gebäude neben der Pfarrkirche. Davon zeugt eine Steintafel an der Fassade mit der Aufschrift: Zu Ehren Gottes, zum Wohle der Heimat und ihrer Jugend wurde diese Schule 1627 von dem edlen Herrn Mihael Papler aus Stara Loka gegründet.

 

 

1: Šola

 Jurček, Jakec in Janž, trije mestni pobalini, gredo v šolo. Sonce sije in nebo je brez oblačka, njih pa mame vse tri pospremijo prav do šolskih vrat. Jurček bi čez Hudičevo brv rajši smuknil plavat v Soro, Jakec bi se rajši skril v vežo Homanove hiše in se posladkal s tortico, Janž pa bi jo rajši mahnil kar gor na Lubnik, samo da ne bi bilo treba k pouku. Toda mame se ne dajo. Vsi trije sedejo v klop in kislih obrazov čakajo šolmoštra.

Šolmošter je na prvi šolski dan kislih obrazov vajen, zato vsako leto otrokom najprej pove pripoved o hudobnem graščaku, pohlepnem kaščarju in zakopanem zakladu. Jurček, Jakec in Janž vsi v zrak izprožijo roke. »Kam pa je kaščar zakopal zaklad?« vprašajo v en glas. Šolmošter se nasmehne. »To bodo pa ob koncu leta izvedeli vsi, ki se bodo vse leto pridno učili.«

Jurček, Jakec in Janž se spogledajo in nakremžijo. Vse leto naj bi čakali? Vse leto naj bi se pridno učili? Jurček dregne Jakca, »po šoli gremo v poizvedbo.« Jakec dregne Janža, »najprej bomo šli do kašče.« Janž dregne Jakca, »sicer pa lahko vprašamo Špelco.« Jakec dregne Jurčka, »Špelca je bila lani odlična.« Jurček se namrdne, »za zaklad ve, pa še vedno hodi za en groš k nunam gor na grad perilo prat?« Jakec in Janž se zamislita. »Mora biti pa res globoko zakopan.«

 

1: The school

 Jurček, Jakec and Janž, three city rascals, are on their way to school. The sun is shining and the sky is clear as their mothers accompany them to the school gate. Jurček would rather cross the Devil’s footbridge and go for a swim in the Sora River, Jakec would rather hide in the hallway of Homan’s house and eat a sweet cake, and Janž would even prefer to hike all the way to the top of Lubnik just so they wouldn’t have to go to school. But their mothers are adamant. All three sit down at their school desks and wait with a scowl for the schoolmaster.

 The schoolmaster is used to frowning faces on the first day of school, so every year he first tells the children the story of the wicked lord of the castle, the greedy caretaker of the granary and the buried treasure. Jurček, Jakec and Janž all raise their hands in the air. “Where did the granary’s caretaker bury the treasure?” they all ask at the same time. The schoolmaster smiles. “I will only tell those who work hard all year.”

 Jurček, Jakec and Janž look at each other and grimace. They have to wait all year? They have to work hard all year? Jurček nudges Jakec, “We need to find out more about this after school.” Jakec nudges Janž, “First we will go to the granary.” Janž nudges Jakec, “Or we can ask Liza.” Jakec nudges Jurček, “Liza was the best in her class last year.” Jurček frowns, “She knows about the treasure and still goes to the castle to do the nuns’ laundry for a penny?” Jakec and Janž think about it. “Well, the treasure must be buried really deep.”

 

1: Die Schule

Jurček, Jakec und Janž, drei Buben aus der Stadt, sind auf dem Weg zur Schule. Die Sonne scheint und der Himmel ist klar, als ihre Mütter mit ihnen zum Schultor gehen. Jurček würde lieber den Teufelssteg überqueren und im Sora Fluss schwimmen gehen, Jakec würde sich lieber im Flur von Homan Haus verstecken und einen süßen Kuchen essen, und Janž würde am liebsten auf den Gipfel von Lubnik wandern, nur damit er nicht zur Schule gehen muss. Aber die Mütter sind unnachgiebig. Alle drei setzen sich auf ihre Schulbänke und warten mit einem finsteren Blick auf den Schulmeister.

 Der Schulmeister ist es gewohnt, am ersten Schultag lange Gesichter zu sehen. Deshalb erzählt er den Kindern jedes Jahr zuerst die Geschichte vom bösen Schlossherrn, dem gierigen Speicherverwalter und dem vergrabenen Schatz. Jurček, Jakec und Janž heben alle ihre Hände in die Luft. "Wo hat der Verwalter des Getreidespeichers den Schatz vergraben?" fragen sie alle drei gleichzeitig. Der Schulmeister lächelt. "Ich werde es nur denjenigen verraten, die das ganze Jahr über fleißig lernen."

 Jurček, Jakec und Janž schauen sich an und ziehen eine Grimasse. Das ganze Jahr müssen sie warten? Das ganze Jahr über fleißig lernen? Jurček stupst Jakec an, "wir müssen nach der Schule mehr darüber herausfinden". Jakec stupst Janž an, "zuerst gehen wir zum Getreidespeicher." Janž stupst Jakec an, "wir können auch Lotte fragen". Jakec stupst Jurček an, "Lotte hatte letztes Jahr die besten Schulnoten in ihrer Klasse." Jurček verzieht den Mund, "sie weiß von dem Schatz und geht trotzdem zu den Nonnen ins Schloss, um für einen Pfennig die Wäsche zu machen?" Jakec und Janž werden nachdenklich. "Nun, der Schatz muss wirklich tief vergraben sein."

 


Zgodba / Story / Geschichte: Jasmin B. Frelih

  

Zgodba in prevodi so nastali s finančno podporo Evropske unije. Za vsebino sta odgovorna Rozamunda, s. p. in Turistično društvo Škofja Loka in jih nikakor ni mogoče šteti za mnenje Evropske unije in organov programa Adrion.

 

V BLIŽINI

Spletno mesto za boljše delovanje uporablja piškotke.
Ti piškotki ne posegajo v vašo zasebnost. Več ...